Regulamin warsztatów organizowanych przez Barwy Umysłu sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 7/89 w Warszawie.

 1. ZAPISY
  1. Warsztaty odbywają się terminie podanych na stronie www.barwyumyslu.pl. Uczestnik podczas zapisu dokonuje wyboru terminu.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za warsztat (lub zaliczki w wysokości 20%) w okresie 5 dni roboczych.
  3. W przypadku ceny promocyjnej, uczestnik zobowiązany jest do wpłaty całości tej kwoty najpóźniej 3 dnia roboczego od zapisu.
  4. O chęci skorzystania z promocji uczestnik informuje organizatora w chwili zapisu.
  5. Dokonanie terminowej wpłaty gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.
  6. W przypadku gdy organizator przewidział produkty bonusowe w ilości ograniczonej – są one przyznawane uczestnikom według kolejności zapisu pod warunkiem terminowego opłacenia warsztatów.
  7. Organizator poinformuje uczestników o miejscu szkolenia najpóźniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem
 2. PRZEBIEG WARSZTATÓW
  1. W koszt warsztatu wliczony jest catering (przekąski, napoje). Catering nie obejmuje obiadu.
  2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej i zachowania umożliwiającego innym uczestnikom udział w warsztatach.
  3. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, jak również bycia pod ich wpływem.
  4. Prowadzący, asystent, superwizor, lub osoba wyznaczona przez organizatora ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika łamiącego punkty II 3 i II 4, bez zwracania mu jakichkolwiek kosztów.
 3. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, jeśli nie korzystał on z żadnej promocji przysługuje mu zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy jeśli poinformuje o tym fakcie organizatora nie później niż na 10 dni (warsztaty z limitowaną ilością miejsc), lub 5 dni (warsztaty z nielimitowaną ilością miejsc) przed rozpoczęciem warsztatów. Po tym terminie zaliczka nie jest zwracana.
  2. W przypadku jeśli uczestnik korzystał z oferty promocyjnej zwroty odbywają się wg określonych poniżej zasad:
   a) Zwrot całości kwoty w przypadku, gdy uczestnik poinformuje organizatora o rezygnacji nie później niż w ciągu 3 dni od opłacenia warsztatu.
   b) Zwrot 80% kwoty jeśli rezygnacja nastąpi nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
   c) Po upływie tego terminu rezygnujący może otrzymać zwrot 25% wpłaconych pieniędzy.
  3. W przypadku promocji typu „Last Minute” zwroty nie przysługują.
  4. Ponad to uczestnik może ubiegać się o zwrot wszystkich bądź części wpłaconych pieniędzy w przypadku gdy:
   a) Organizator zmieni miejsce, lub termin warsztatów
   b) Organizator nie dotrzyma zaproponowanego uczestnikowi programu zajęć.
 4. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Wszelkie niejasności dotyczące tego regulaminu rozstrzyga organizator.
  2. Wszelkie sytuacje nieopisane powyżej są regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego.