Ekipa Barw Umysłu nieustannie szkoli się u najlepszych hipnotyzerów na świecie. Staramy się jednak podnosić nie tylko nasze własne kompetencje, ale i ogólną jakość hipnozy i hipnoterapii w Polsce.

Dlatego specjalnie dla Was sprowadzamy mistrzów hipnozy z całego świata. W listopadzie odbędzie się już III edycja takich warsztatów.

Poznajcie Roy’a Hunter’a – najlepszego specjalistę od Terapii Części w hipnozie.

Parts Therapy

Jak można skutecznie pomóc klientowi, który zmaga się z wewnętrznymi konfliktami?

Ktoś kto bardzo pragnie zrealizować swój cel, ale jednocześnie sam siebie sabotuje, może być dobrym kandydatem do TERAPII CZĘŚCI.

Niektórzy ludzie nadawali tej technice różne nazwy, starając się naśladować genialne metody, których nauczał i praktykował zmarły już Charls Tebbetts.

Tutaj, w pełni dostosowana metoda terapii części często pomaga pokonać bariery u ludzi, u których inne metody zawiodły.

Jednakże są pewne pułapki, których należy unikać aby uzyskiwać tak świetne rezultaty z klientami.

Naucz się Terapii Części od Roy’a Hunter’a. Warsztat ten bazuje na doświadczeniach i powinien być dla każdego hipnoterapeuty OBOWIĄZKOWĄ pozycją.

Cele: Uczestnicy nauczą się…

 1. Wyjaśnienie konceptu Terapii Części;
 2. Porównanie Terapii Części do kilku podobnych technik jak „Ego State Therapy”;
 3. Podsumowanie czterech celów, które są fundamentem hipnozy i hipnoterapii ukierunkowanej na klienta;
 4. Ocena kiedy Terapia Części jest wskazana;
 5. Wyjśnianie klientowi Terapii Części jako metodę rozwiązywania konfliktów pomiędzy częściami jego osobowiści;
 6. Praktyczne wykorzystanie technik hipnotycznych do przygotowania klienta do Terapii Części;
 7. Poprawne aplikowanie 11 kroków Terapii Części by pomóc klientowi rozwiązać wewnętrzny konflikt;
 8. Praktykowanie kroków Terapii Części w grupach;
 9. Demonstracja preferowanej techniki integracji części przed wyprowadzeniem klienta z transu.
 10. Używanie hipnotycznych sugestii i wizualizacji, by pomóc podświadomości zaakceptować rozwiązanie jako pasujące i opłacalne;
 11. Obserwowanie demonstracji aplikacji procesu 11-kroków;
 12. Wyjaśnienie konceptualne i kliniczne każdego z kroków w procesie Terapii Części.

Plan warsztatów

 • Wprowadzenie
 • Najważniejsze podstawowe informacje
 • Odpowiednie przygotowywanie: Zdefiniowanie Terapii Części; Wyjaśnienie zasad klientowi; Odpowiednie pogłębianie; Ustabilizowanie miejsca bezpieczeństwa; Ustabilizowanie (albo potwierdzenie) odpowiedzi palcami; Potwierdzenie głębokości hipnozy
 • Proces 11 Kroków: Dogłębna prezentacja każdego z 11 kroków z całej Terapii Części oraz wyjaśnienie potencjalnych problemów i tego jak sobie z nimi radzić.
 • Ćwiczenia z odgrywaniem ról dla każdego z 11 kroków.
 • Zakańczanie sesji
 • Sesje praktyczne z superwizją
 • Potencjalne półapki i inne wątpliwości
 • Terapia Części przy chronicznych bólach (jeśli pozwoli czas)
 • Nowe Granice (jeśli pozwoli czas) duchowy potencjał
  i inne…
 • Przerwy każdego dnia dostosowane do potrzeb.

Certyfikat profesjonalnego przeszkolenia w Terapii Części będzie przyznany uczestnikom obu dni.

Dodatkowy “Certyfikowany Moderator Terapii Części” certyfikat od Tebbetts Parts Therapy Foundation jest dostępny dla tych, którzy spełnią dodatkowe wymogi.

Regresja

Naucz się jak efektywnie używać regresji hipnotycznej by pomóc klientom odkryć i usunąć przyczynę(y) podświadomego oporu przed zmianą. Poznaj znaczącą różnicę pomiędzy prowadzeniem klienta a byciem jego przewodnikiem, aby zminimalizować ryzyko fałszywych wspomnień. Dowiedz się jak pomóc klientowi pozbyć się strachu, zamiast uczyć go sobie z nim radzić.

Cele nauki

 1. Podsumowanie podstawowej Terapi Regresji Hipnotycznej (HRT) teoria i techniki;
 2. Wyjaśnienie ryzyka i powodów fałszywych wspomnień;
 3. Wyjaśnienie minimalizacji ryzyka fałszywych wspomnień;
 4. Wyjaśnienie i dyskusja różnic pomiędzy prowadzeniem, a naprowadzaniem;
 5. Określanie kiedy HRT jest wskazana;
 6. Elementy rozmowy wstępnej pozwalające uniknąć przeświadczonych przyczyn problemu;
 7. Demonstracja indukcji hipnotycznej z technikami pogłębień;
 8. Opis i/lub demonstracja sposobu ustanowienia ideomotorycznych sygnałów palcami;
 9. Opis jakich wspomnień poszukujemy podczas HRT;
 10. Opis przynajmniej 2 technik regresyjnych;
 11. Rozpoznawanie abreakcji i opis jak używać technik hipnotycznych by ułatwić klientowi uwalnianie nagatywnych emocji otaczających przeszłe zdarzenie oraz jak przeramować znaczenie tego wydarzenia;
 12. Wyjaśnienie jak używać poprawnych sugestii hipnotycznych w konkluzji regresji by utrwalić sukces klienta;
 13. Przećwiczenie techniki regresyjnej w parach;
 14. Wyjaśnienie jak techniki i zabezpieczenia wbudowane są w złożony proces hipnozy nakierowanej na klienta zapewnia, że odkryte informacje pochodzą od klienta, a nie terapeuty.

Plan szkolenia

Informacje wstępne – 3 hours

Cztery hipnotyczne kroki ułatwiające zmianę (cele hipnoterapii). Ruchy ideomotoryczne jako sposób określenia przydatności regresji. Czym jest Terapia Regresją Hipnotyczną (HRT), i jakie założenia hipnozy spełnia?

Kiedy regresja jest odpowiednia?

Różnice pomiędzy prowadzeniem, a przewodnictwem.

Dogłębne wyjaśnienie regresji – 4 to 5 hrs.
Faza 1: Przygotowanie klienta
Faza 2: Regresja hipnotyczna by odnaleźć przyczynę
Faza 3: Abreakcja i uwalnianie
Faza 4: Podświadome nowe nauczanie
Faza 5: Zakańczanie sesji

Ćwiczenia w rolach i demonstracje (powtarzane) – 2 to 3 hours

Demonstracja moderatora i późniejsza dyskusja.

Odgrywanie roli ciekawego przypadku (czy to Ty będziesz osobą, która znajdzie klucz do rozwiązania problemu?).

Dodatkowe demonstracje jeśli pozwoli czas.

Ćwiczenia sesji HRT w superwizji – 2 hours

Grupowa dyskusja o wyzwaniach, które pojawiły się podczas ćwiczeń – ½ hr.

Regresja przeszłych wcieleń: fakt czy fantazja? – 3 hours
Etyka, możliwe wyjaśnienia, techniki, demonstracja (zależnie od zainteresowania grupy i/lub czasu).

Dodatkowe demonstracje jeśli czas pozwoli.

Gdzie, kiedy i za ile możesz uczestniczyć w tym szkoleniu?

Szkolenia z Royem Hunterem odbyły się Warszawie w 2015 roku:

19-20 listopada: Regresja hipnotyczna

21-22 listopada: Terapia części

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!