Polityka Prywatności w firmie:
Barwy Umysłu sp. z o.o.

Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się firmą, która podbija rynki na obszarze szkoleń w zakresie:
– rozwoju i terapii
– leczenia uzależnień

Oferujemy naszym klientom udział w :
– seminariach i obozów szkoleniowych
– pokazach, prelekcjach i warsztatach na których posiądą niezbędną do ich rozwoju zawodowego wiedze o technikach hipnozy.
Ponieważ najważniejsza dla nas jest jakość w realizacji szkoleń wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wytycznymi Normy ISO 9001:2015.

Dzięki wdrożeniu i doskonalenia stworzonego SZJ nasze szkolenia spełniają nw. kryteria jakości:
– Oferujemy szkolenia spełniające potrzeby klientów
– Doskonalimy i rozszerzamy na bieżąco ofertę naszych szkoleń w tym
projektujemy szkolenia „szyte na miarę” uwzględniające w 100% potrzeby naszych klientów
– Współpracę z trenerami o najwyższych kompetencjach i uprawnieniach
zawodowych.
– Dbamy o to by nasz klient był zadowolony z oferowanego mu szkolenia.

Ufamy, że utrzymanie i doskonalenie SZJ umożliwi nam realizację naszych
wytycznych i idei.

Zatwierdził prezes  firmy 08.10.2018